Företags Coachning

Som ägare av ett företag ställs man inför olika frågeställningar beroende på i vilken fas företaget eller ägandet befinner sig. Som coach kan jag hjälpa till så vägen framåt blir tydligare och det blir enklare att komma till handling. Nedan finns sex olika scenarier där det kan passa att samarbeta med en coach.

Scenario I
Alternativ till styrelse

Du är ägare av ett företag men har inget organiserat styrelsearbete eller någon extern representant i styrelsen men känner ändå att du skulle vilja arbeta mer strategiskt med support från någon annan. När man tar in extern representation i sin styrelse lämnar man också ifrån sig makt, vilket inte alltid känns bra. Då kan alternativet med en coach passa.

Vi har en årlig överenskommelse om att träffas en gång per månad ca 1,5 h per träff. Första träffen är en förutsättningslös träff där jag presenterar upplägget och hur coachning fungerar. Du berättar kort om din verksamhet och ditt nuläge. Målet med mötet är att vi båda känner att förutsättningarna finns för ett lyckat samarbete. Det går bara att coacha personer som vill bli coachade så det är helt avgörande att du är beredd att avsätta tid för strategisk utveckling. 

Om vi är överens skriver vi ett avtal som bla tar upp att all coachning sker under sekretess.

Första riktiga mötet kommer ta ca 3 timmar då vi gör en omfattande kartläggning av nuläget i syfte att komma fram till målet för coachningen. Alla mål ska vara 3M, dvs Meningsfulla, Magnetiska och gärna Mätbara. Syftet med att det ska vara mätbart är att vi ska veta när målet är uppnått. Kommande månadsträffar är på ca 1,5 timme. Syftet med coachingen är att vi tillsammans kommer fram till vad som är nästa steg mot målet och hur du känner dig övertygad om hur du kommer till handling. 

Scenario II
Delägarskap

Ni är flera delägare i företaget och känner behov av att stärka grunden för ert samarbete. När ett företag växer är det lätt att skjuta på den interna utvecklingen och det är naturligt att kunden alltid kommer i första hand. Ibland kan det vara svårt att komma in på känsliga frågor och om man väntar för länge kan små frågor helt plötsligt kännas väldigt stora och komplexa. 

Vi börjar med att träffas alla helt förutsättningslöst. Jag berättar vad coachningen innebär och ni berättar om ert nuläge. Målet med mötet är att vi alla känner att det skulle kännas meningsfullt att satsa på ett coachningssamarbete under ett år med en träff per månad. Detta blir då en form av gruppcoachning. Ni kommer utveckla ert samarbete men också få praktisk erfarenhet av det fantastiska verktyget som coachning är. I ert interna ledarskap kommer ni kunna ha nytta av ett coachande förhållningssätt. Vi skriver ett avtal som bla tar upp att all coachning sker under sekretess. 

Första riktiga mötet kommer ta ca 3 timmar då vi gör en omfattande kartläggning av nuläget för att gemensamt komma fram till målen för coachningen. Kommande månadsträffar är på ca 1,5 timme. För att ta oss närmare målet kommer ni ha prioriteringar som ni ska arbeta med mellan träffarna. 

Scenario III
Generationsskifte

Ni driver ett familjeföretag som står inför ett generationsskifte och vet inte riktigt hur ni ska komma vidare. Det är många inblandade och verksamheten måste fortgå trots svåra diskussioner. Hur kan man vända beslutsångest till rörelseenergi? Vilka alternativ finns och hur kommer vi framåt så alla inblandade känner sig som vinnare? 

Ett generationsskifte kan vara en lång process med olika faser. Jag som coach kan hjälpa er att föra diskussionen framåt och finna handlingsalternativ. Jag kan ställa de utmanande frågorna samtidigt som jag inte driver på om det är fel timing. Eftersom det kan vara flera personer inblandade med olika erfarenhet kräver processen tid för att undvika att någon känner sig förminskad. I detta sammanhang har jag nytta av min utbildning till familjecoach eftersom mycket handlar om hållbara relationer. Ibland kan det vara aktuellt att kombinera enskild coachning med gruppcoachning. De olika generationerna kanske har egna frågeställningar som behöver personligt fokus. Frågeställningar som: Är jag redo att engagera mig i familjeföretaget? Vilken roll är jag beredd att ta? Hur ska samarbetet mellan generationerna fungera? Hur kan ett nytt liv utan dygnetruntansvar för företaget se ut? 

Vi börjar med att träffas helt förutsättningslöst för att ta reda på om coachning kan passa just er. Ni berättar om ert nuläge och jag berättar om hur coachning fungerar. Vid detta tillfälle lyssnar jag mest för att kunna återkomma med förslag på upplägg. 

Efter ca 1 vecka återkommer jag med förslag på upplägg som vi tillsammans går igenom och justerar efter era önskemål. Om allt känns bra för alla parter skriver vi ett avtal som bla tar upp att all coachning sker under sekretess. I avtalet reglerar vi hur ofta vi träffas och i vilken form. 

Scenario IV
Första externa VDn

Ni har ett familjeföretag där ni beslutat er för att anställa er första externa VD. För dig som ägare och VD i företaget är det ett mycket stort och avgörande beslut och det kan vara svårt att finna de rätta samarbetsformerna. Hur mycket information och kontroll ska du fortsätta ha. Som extern VD i ett familjeföretag gäller det att vara lyhörd och veta vilka beslut som ska förankras med ägaren samt vilken information som är nödvändig för att känna trygghet utan att kontrollera. 

Jag börjar med att träffa dig som ägare helt förutsättningslöst. Om rekryteringen inte är påbörjad kan det vara aktuellt att redan i rekryteringsfasen ta upp att överlämningen kommer ske med hjälp av coachning. Genom gruppcoachning lär ni successivt känna varandra och förtroende byggs upp samtidigt som ni blir trygga i era nya roller. Om allt känns bra för alla parter skriver vi ett avtal om att träffas en gång i månaden under ett år. Varje träff är på ca 1,5 timme. Första mötet är dock ett kartläggningsmöte på 3 timmar för att fastställa målen för coachningen. 

Motsvarande upplägg kan även passa vid rekrytering av nyckelperson eller byte av roll inom företaget.

Scenario V
Företagsförvärv

Ni som företag har för avsikt att förvärva ytterligare ett företag. Ni har funderingar på hur ni ska få bästa möjliga nytta av förvärvet. Beroende på i vilken fas ni befinner er i kan upplägget se olika ut. Helt klart är att det vid förvärv ofta går mycket energi i onödan och det finns risk att tappa kompetens. Enskild coachning i kombination med gruppcoachning är ett värdefullt verktyg för att snabbt komma på den gemensamma banan. 

Som coach kan jag vara länken mellan två olika företagskulturer som ska mötas. Mycket handlar om relationer som grund för gemensam utveckling. Vilka förväntningar har ni på varandra och vad ska prioriteras. 

Vi börjar med att träffas helt förutsättningslöst där ni berättar om ert nuläge och jag berättar hur coachning kan fungera. Om allt känns bra för båda parter skriver vi ett avtal som reglerar hur ofta vi träffas samt att all coachning sker under sekretess. 

Scenario VI
Företagsförsäljning

Ni funderar på att sälja ert företag och vill få hjälp att komma vidare. Företagsförsäljning är en ägarfråga och som ägare kan man behöva en part som lyssnar och hjälper till att finna realistiska handlingsalternativ. Känns det som att sälja en familjemedlem, som att företaget har en egen identitet att ta hänsyn till, då är du inte ensam. Så kändes det för mig den dagen vi skulle sälja vårt familjeföretag. 

Även om jag har drivit företagsförmedling är det inte den rollen jag kan ta som coach men jag har stor erfarenhet av företagsförsäljning och vilken process som krävs. Genom coachning hjälper jag er att komma vidare mot era mål.

Vi träffas förutsättningslöst och om det känns bra för båda parter skriver vi ett avtal som bla tar upp hur ofta vi träffas och att all coachning sker under sekretess.