Jesper Juul

Grunden för mitt arbete som Coach är den danske familjeterapeuten, Jesper Juuls, relationistiska synsätt

Jesper Juul revolutionerade under 90­talet skandinavisk barnuppfostran med sina tankar om att föräld­rarna ska lyssna på barnen och lita på deras reaktioner istället för att ägna sig åt auktoritär maktutövning.

Juuls tankar kring familjeinteraktion är numera omsatta i den internationella utbildnings­ och rådgivningsorganisation Family­Lab, som i dagsläget finns i tretton länder.

Det viktigaste begreppet i Juuls arbete är likvärdighet. Medvetenhet kring det personliga ansvarstagan­det och att respektera sin egen och andras integritet är andra viktiga områden.

Jesper Juul har skrivit många böcker som finns översatta till svenska. 
Några av de mest kända är:

Ditt Kompetenta Barn

Din Kompetenta Familj

Här Är Jag! Vem Är Du?

Det Livsviktiga Ledarskapet