Coachning koncept för företag som värnar om sina medarbetare

SuperCharge Your Family är ett nytänkande koncept för organisationer som jobbar aktivt med social hållbarhet. Här erbjuds medarbetarna individanpassad coachning i samband med sin föräldraledighet vilket stärker dem både i teambuilding och i sitt föräldraskap. Nedan finner du information om vad konceptet innehåller både för dig som arbetsgivare och som intresserad deltagare. Hela idén med SuperCharge Your Family är att tillsammans arbeta förebyggande för hållbara relationer. Om du som arbetsgivare önskar mer information är du välkommen att kontakta mig för en förutsättningslös diskussion. Detsamma gäller naturligtvis dig som intresserad deltagare. 

Vilken nytta ger konceptet medarbetarna?

De förbereds inför föräldra­skapet och får praktiska verktyg att använda när nya frågeställningar uppstår. Det övergripande syftet är att få familjen att fungera som ett team med respekt för varan­dra. Idag slutar ungefär hälften av alla äktenskap i skilsmässa. En stor del av dessa sker under småbarnsåren.

Exakt vad omfattar konceptet?

Sex stycken coachningstillfällen på överenskommen plats om 90 minuter vardera. Mötena äger rum inom en tvåårsperiod och påbörjas innan föräldra­ledigheten inletts. Man kan se det som en förberedelse­, mellan­ och uppföljningsfas. Fyra av träffarna har färdiga fokusfrågor medan två anpas­sas efter individuella önskemål.

Hur går allt till rent praktiskt?

Organisationer och företag prenumererar på familjecoachningen genom ett årsavtal som är baserat på beställarens storlek. För varje deltagare betalas sedan en avgift som faktureras månadsvis. Alset Coaching ansvarar själv för presentationen av konceptet till de enskilda medarbetarna som själva väljer om de vill delta.

Konceptet är en tydlig kulturbärare som visar att organisationen värdesätter och värnar om medarbetare som är föräldralediga.

Organisationens värdefulla medarbetare stöttas i ambitionen att vara sitt bästa jag i en krävande livsperiod. Samtidigt utvecklas de inom teambuilding, vilket i ett större perspektiv förstås även gagnar arbetsgivaren.

Konceptet blir en attraktiv möjlighet till kompetensutveckling och innebär samtidigt en strategisk del i organisationens sociala hållbarhetsplanering.

”Vi har ringat in områden och arbetat praktiskt och undersökande om hur vi kan göra/tänka annorlunda, vilket gett en positiv effekt för oss som föräldrar men också för oss som personer. Eva har på ett enkelt och omsorgsfullt sätt gett oss verktyg och peppat oss i att använda de resurser vi har och även våga upptäcka nya.”
FÖRÄLDRAPAR I JÖNKÖPING
med tre energifulla barn

6st coachning tillfällen som bygger starka familjeteam och medarbetare

Träff 1

Från par till familj eller från liten familj till större

Vad vill ni som föräldrar ta med er från era respektive familjer in i er nya familj och vad vill ni inte ta med er?

Träff 2

Gemensam värdegrund

Vad är viktigt för dig som förälder och er som familj?

Träff 3

Föräldrarskap konflikter och oro

Förståelse och samband kring begreppen självkänsla, personligt ansvar och samarbete.

Träff 4

eget val

Ert nuläge i föräldraskapet eller relationen avgör vad ni vill bli coachade inom.

Träff 5

eget val

Ert nuläge i föräldraskapet eller relationen avgör vad ni vill bli coachade inom.

Träff 6

SuperCharged!

Styrkan i att vara ett team inom familjen. Vilka verktyg tar ni med er in i framtiden?

Vill du som företag eller medarbetare veta mer?