Vad är Coachning?

I min roll som coach är jag ansvarig för själva utvecklingsprocessen. Tillsammans med personen, gruppen eller paret som blir coachad börjar vi med att fokusera på att kartlägga och förstå nuläget. Det är viktigt att inte fastna i det som varit utan att finna vägar framåt. Med hjälp av visuella verktyg och olika typer av frågor finner vi målbilder. Vi finner mål som är magnetiska, meningsfulla och gärna mätbara. Det kan vara stora och långsiktiga mål som vi bryter ner till delmål. Mitt mål är att coacha till att finna möjliga alternativ till handling eller lösning och sedan personen, gruppen eller paret till att våga välja och våga ta ett steg eller vidtaga en liten medveten åtgärd som leder mot målet. Min utgångspunkt är Jesper Juuls relationistiskt synsätt, vilket betyder att vi arbetar för långsiktiga, väl fungerande relationer baserade på god självkänsla, personligt ansvarstagande och allas lika värde.